- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
> همايش ها و سمينارها > اطلاعيه ثبت نام وبينار تفسير نتايج دفترچه مطالعات ژئوتكنيك و استفاده از نتايج آن در تحليل و طراحي سازه ها در نرم افزارهاي ETABS,SAFE  

همايش ها و سمينارها: اطلاعيه ثبت نام وبينار تفسير نتايج دفترچه مطالعات ژئوتكنيك و استفاده از نتايج آن در تحليل و طراحي سازه ها در نرم افزارهاي ETABS,SAFE


عنوان

اطلاعيه ثبت نام وبينار تفسير نتايج دفترچه مطالعات ژئوتكنيك و استفاده از نتايج آن در تحليل و طراحي سازه ها در نرم افزارهاي ETABS,SAFE 

آدرس وب سايت

 

متن

 

تاریخ انقضاء

2021/12/29 
پیوست ها
اطلاعيه ثبت نام.jpeg    
راهنماي شركت در وبينار.pdf    
زمان ایجاد 2021/09/07 02:24 ب.ظ  توسط سمیرا پورمجیدی 
زمان آخرین تغییر 2021/09/07 02:24 ب.ظ  توسط سمیرا پورمجیدی