- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

تماس با ما

جستجو کن
  

> تماس با ما
 
 
 
تلفن هاي تماس :     9-33477694(044)
دورنگار : 33456729(044)
 
آدرس :  آذربايجان غربي - اروميه - خيابان عمار - خيابان حج - سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي
كدپستي : 94636-57157
 
ايميل سازمان : info@wa-nezam.org
دبيرخانه  : dabirkhaneh@wa-nezam.org
عضويت : ozviyat@wa-nezam.org