- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

كنترل نظارت

جستجو کن
  
> كنترل نظارت > تابلوی اعلانات > قابل توجه ناظرين محترم رشته هاي تاسيسات مكانيكي و برقي  

تابلوی اعلانات: قابل توجه ناظرين محترم رشته هاي تاسيسات مكانيكي و برقي

عنوان

قابل توجه ناظرين محترم رشته هاي تاسيسات مكانيكي و برقي 

متن

« اطلاعيه »

به اطلاع كليه مهندسين ناظر محترم رشته هاي تاسيسات برقي و مكانيكي مي رساند كه موارد ذيل براي ثبت و اقدام توسط واحد كنترل نظارت سازمان الزامي بوده و در صورت عدم توجه به آن هيچ گونه ترتيب اثري به فرم هاي ارائه شده داده نخواهند شد. 

-        ارائه فرم هاي نظارتي بصورت مرحله اي و بموقع الزامي مي باشد و اين واحد از تحويل گرفتن توأم فرم هاي مرحله اي معذور بوده و مطابق مصوبات با ناظرين  اقدام خواهد شد.

-        تكميل و ارائه همزمان فرم هاي شروع بكار و فرم شماره يك جهت معرفي كارشناس مضاف سازمان از طريق نرم افزار الزامي مي باشد.

-        هماهنگي جهت بازديد كارشناسان مضاف سازمان، حداقل 24 ساعت قبل بايد صورت پذيرد.

-        حضور مهندسين ناظر در محل پروژه در زمان بازديد الزامي مي باشد .

-        بازديد كارشناسان مضاف سازمان منوط به بازديد اوليه ناظر مربوطه از محل مورد نظر وتكميل و مهر و امضاء فرم مرتبط و درج تاريخ بوده و بايد در محل پروژه  به كارشناسان نظارت مضاف سازمان تحويل داده شود .

                                واحد كنترل نظارت سازمان

                                                                                         

تاریخ انقضاء

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2012/04/28 01:00 ب.ظ  توسط سالار جعفردوست 
زمان آخرین تغییر 2012/04/28 01:00 ب.ظ  توسط سالار جعفردوست