- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

دستاورد اعضا

جستجو کن
  
> دستاورد اعضا > اخبار > كتاب تفسير آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 ايران  

اخبار: كتاب تفسير آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 ايران

 

كتاب تفسير آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 ايران 

متن خبر

كتاب تفسير آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 ايران
نويسنده: مهندس مرسل متقي از اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي
نوبت چاپ اول 1396
 
پیوست ها
كتاب تغيير آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 ايران.png    
زمان ایجاد 2017/05/11 10:41 ق.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2017/05/20 08:16 ق.ظ  توسط الهام بایرامی