- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

دستاورد اعضا

جستجو کن
  
> دستاورد اعضا > اخبار > كتاب طراحي سناريو پيوند آينده با راهبردها  

اخبار: كتاب طراحي سناريو پيوند آينده با راهبردها

 

كتاب طراحي  سناريو پيوند آينده با راهبردها 

متن خبر

كتاب طراحي  سناريو پيوند آينده با راهبردها
نوسنده: ماتس ليندگرن - هانس بند هولد
مترجم : فريده فاريابي از اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي
 
پیوست ها
كتاب طراحي سناريو پيوند آينده با راهبردها.png    
زمان ایجاد 2017/05/11 10:44 ق.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2017/05/11 10:44 ق.ظ  توسط الهام بایرامی