- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  

> بازرسي گاز

 اخبار

بخشنامه هاي جديد مجموعه مقررات ملي گاز
ممنوعيت لوله كشي گاز در بخشي از بازار تاريخي اروميه
اطلالعيه تكميل فرم تعهد عدم اشتغال در مشاغل دستورالعمل بند 5 ماده2 مكرر
جانمايي كنتور و وسايل گاز سوز توسط طراح تاسيسات مكانيكي در نقشه هاي تاسيسات مكانيكي
اطلاعيه ثبت اطلاعات صحيح مالك در سامانه مجريان گاز
اطلاعيه شركت گاز در خصوص شماره يونيك علمك گاز
رعايت حريم برق
تعرفه بازرسي گاز سال 1400
اطلاعيه عدم عودت مبالغ واريزي اشتياه از سوي مجريان
ابلاغيه اصلاحيه مبحث 17
آخرين مهلت ثبت مميزي و پرونده در سال 99
اطلاعيه در خصوص اياب و ذهاب بازرسين گاز به محل پروزه
تعرفه بازرسي گاز سال 99- اجرايي از 1399/07/01
عودت مبالغ واريزي
شيت جديد ظهر نقشه گاز اجرائي از 1399/07/01
ارائه برگه مميزي
اطلاعيه درج شماره يونيك علمك
جواب استعلام گواهينامه فني و حرفه اي مجريان تجربي گاز
فايل نقشه ويرايش شده گاز- تاريخ اجرا از 1399/04/20
علل حوادث گاز- گزارش شركت گاز
عدم تحويل پرونده به مجري پس از تاييد نهايي (دفتر اروميه)
آخرين مهلت ثيت مميزي جديد و پرونده در سال 98
فراخوان بازرسي آنكال( دفتر اروميه)
سقف سنوات بازرسي و نظارت گاز
مصوبه هيات چهارنفره گاز استان در خصوص تخلفات مجريان تجربي
تعرفه مساكن مهر
اطلاعیه عدم نياز به رويت پروانه كسب در واحد هاي تجاري با مصارف غيرگرمايشي
چاپ پلان اجرايي پيشنهادي توسط مجري (نقشه ترسيم شده در اتوكد) در پشت برگه هاي مميزي
آخرين اطلاعيه بخاري هاي هرمتيك
اطلاعيه عودت مبالغ واريزي
تعرفه بازرسي گاز سال 98
اطلاعيه آخرين مهلت ثبت پرونده و مميزي
اطلاعيه بخاري هاي هرمتيك
نامه استعلام لوله هاي پلي اتيلني از دفتر مقررات ملي
اطلاعيه پرونده هاي داراي گپ
اطلاعيه در خصوص امكانات جديد سايت در خصوص ارسال برگه هاي مميزي
مصوبه جديد هيات مديره در راستاي رضايت مندي بازرسين گاز
اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي
آخرين مهلت پروانه كسب هاي فاقد اعتبار مجريان گاز
حدود صلاحيت مجريان تجربي
مجموع ظرفيت كنتورهاي اجرا شده توسط مجريان تجربي
اطلاعيه قرارگرفتن كنتور G100 در رديف مشتركين عمده
اطلاعيه تكميل بانك اطلاعاتي مجريان گاز تا تاريخ 1396/06/15
گردشكار نحوه اشتراك جديد و تفكيك از اشتراك هاي تجميعي
شيت جديد نقشه هاي گاز ( حذف آيتم پكيج فن دار)
اطلاعيه عدم الزام نصب پكيج فن دار
اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي
نامه اراده راه و شهرسازي در خصوص عدم الزام نصب وسايل گازسوز در محل شيرهاي مصرف در زمان تاييد لوله كشي گاز
صلاحيت اجراي كنتوربالاتر G40
عدم محدوديت سهميه براي مجريان گاز
امضا و اثر انگشت مالك
فايل نقشه ويرايش شده گاز
ارائه گواهينامه توكار
اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي
سهيه مجريان گازرساني درسال 97
نامه شركت گاز در خصوص ليست پيمانكاران شبكه داخلي صنايع و مصارف عمده
تعبيه دودكش بخاري (پدافند غيرعامل)
اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي تا مورخ 96/10/27
الزام دريافت تاييديه مديرخدمات مهندسي بر روي برگه هاي مميزي با كاربري هاي خاص
اجراي خدمات الكترونيك - پرينت برگه مميزي از طريق سايت براي مجريان گازرساني دفتر اروميه
تعرفه بازرسي گاز سال 96
اعلام قيمت تاييد مجدد نقشه از سوي اتحاديه خدمات فني ساختمان شهرستان اروميه
اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي تا مورخ 96/07/15
اطلاعيه شركت گاز در خصوص بند 17-3-2 و 17-3-3 مبحث 17
نامه جوابيه شركت گاز در خصوص تغيير آدرس نقشه ها
نامه اداره راه و شهرسازي در خصوص استفاده از پروانه اشتغال حقيقي و حقوقي
گردشكار توكار
اطلاعيه شركت گاز در خصوص برآورد مصرف
اطلاعيه استانداري در خصوص ساختمانهاي عمومي جهت استعلام از نظام مهندسي
حك شماره واحدها بر روي انشعاب كنتور در آپارتمان ها
الزام قراردادن برگه اشكالات و ايمني در پرونده هاي گاز توسط مجريان
اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي تا مورخ 95/10/10
مصوبه جديد كميته گاز در خصوص تغيير نام
ابلاغیه صورت جلسات برقراری جریان گاز
اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي تا مورخ 30/7/95
نحوه گردش كار اشتراك پذيري مجزا براي يكي از واحد ها در آپارتمان هاي با سيستم كنتور مركزي
فراخوان دعوت از ناظرين گاز جهت نظارت در برقراري جريان گاز
نامه شركت گاز در خصوص استعلام بند 17-3-2 مبحث 17
اطلاعيه جلسه استانداري در خصوص نصب كنتور
اطلاعيه( قابل توجه بازرسين گاز)
اطلاعيه اصلاح پاكت پرونده هاي گاز
اطلاعيه( قابل توجه مجريان و بازرسين گاز)
نامه به استانداري در خصوص عدم برقراري جريان گاز توسط شركت گاز و ارجاع ارباب رجوع به سازمان
نامه ارسالي به شركت گاز درخصوص بازرسي آنكال
نامه سازمان به مسكن و شهرسازي درخصوص عدم كسر 25% از ظرفيت مهندسين مكانيك
نامه شركت گاز درخصوص برقراري جريان گاز و جوابيه سازمان
مدارك لازم جهت مجريگري
الزام تكميل امضا و اثر انگشت مالك در پشت نقشه
افزايش سهميه مميزي مجريان
اطلاعيه برگزاري دوره توكار
آخرين مهلت تاييد پرونده هاي سال 94 (مجريان دفتر اروميه)
فايل اتوكد ، ويرايش جديد نقشه گاز (اجرايي از تاريخ 1/4/1395)
آخرين مهلت ارائه بيمه مسئوليت مجريان
اعلام زمان جلسه آشنايي بيمه مسئوليت مجريان
اعلام مدت اعتبار مميزي هاي تاريخ گذشته
مصوبه كميته گاز درخصوص تغيير نام پرونده هاي گاز
اطلاعيه امور مالي در خصوص عودت مبالغ واريزي
اطلاعيه مميزي براي تمامي اماكن
تعرفه بازرسي گاز سال 95
پيش نويس نظام نامه اجرايي لوله كشي گاز psi4/1،
1 - 100 بعدی

 تابلوی اعلانات

مساحت درج شده در هنگام ثبت پرونده ها
قابل توجه مجريان (((((( نحوه ثبت جديد ساختمان هاي اداري))))))
الزامات نصب تجهيزات ايمني
قايل توجه بازرسين و مجريان گازرساني
متن كامل ابلاغيه وزارت راه و شهرسازي در خصوص سيستم‌هاي گرمايشي پكيج
دستورالعمل محاسبه و اعمال ظرفيت و سهميه مجريان لوله كشي گاز
گردش كار پرونده هاي توسعه ( افزايش G_C)
ظوابط جديد در خصوص ساختمانهاي دوبلكس
مقررات جديد در خصوص الزام نصب شير فرعي جهت تغيير در تعداد واحد
مقررات جديد درخصوص تعداد واحد
مصوبه استفاده از بخاری گازی در مدارس روستایی
دستورالعمل تهيه نقشه بصورت A3
قابل تــوجه كليـه مجــريان گــازرساني

 فرم ها

فرم مصوبه هيات مديره 26 KBفرم مصوبه هيات مديره .pdf
فرم انصراف مالك از ادامه كار504 KBفرم انصراف مالك از ادامه كار.jpg
فرم تفكيك601 KBفرم تفكيك.jpg
فرم برقراري جريان گاز136 KBفرم برقراري جريان گاز.pdf
rezayatname806 KBrezayatname.png
فرم كارشناسي آنكال32 KBفرم كارشناسي آنكال.pdf
فرم اعلام و نحوه آزادسازي مميزي يا نقشه هاي فعال مجريان69 KBفرم اعلام و نحوه آزادسازي مميزي يا نقشه هاي فعال مجريان.pdf
فرم درخواست مميزي و برآورد114 KBفرم درخواست مميزي و برآورد.pdf
 
 

 آيا ميدانيد ...

ممنوع بودن عبور لوله رابط از قطعه زمين خالي
كنترل اندازه لوله رابط اجرا شده ، دقيقا مطابق با نقشه
الزام وجود آبگرمكن
درج صحيح آدرس متقاضي
واحد هاي تجاري كه خالي و فاقد كاربري
ذكر دقيق نوع كاربري واحد هاي تجاري
الزام رويت قطعي گاز درهنگام نظارت
كنترل مطابقت دقيق اندازه لوله رابط عبوري از ديوار همسايه با نقشه
الزام در معرض ديد بودن لوله رابط
بازديد از استاندارد بودن مصالح
1 - 10 بعدی