- محتویات اصلی صفحه
سايت

هيئت مديره سازمان

جستجو کن
  

> هيئت مديره سازمان

 هيات مديره دوره هشتم

مهندس رحيم ارادتيمعماري
مهندس رسول خراسانيمعماري
مهندس فتح اله فواد مرعشيشهرسازي
مهندس يزدانشير آذري كياعمران
مهندس جعفر هاشم زادهعمران
دكتر بهرنگ ديلمقانيعمران
مهندس اميرحسين مرادزادهعمران
مهندس فاروق شعفيعمران
مهندس حسن زهي سعادتتاسيسات مكانيك
مهندس احمد وطنيتاسيسات برقي
مهندس عبداله امراللهيتاسيسات برقي
مهندس رحيم نجاتي اسلاملونقشه برداري
دكتر حميد شيرمحمديترافيك
 
 

 اعضاي هيئت رئيسه

اميرحسين مرادزادهرئيس سازمان
رحيم ارادتينائب رئيس اول
حميد شيرمحمدينائب رئيس دوم
يزدانشير آذري كيادبير
احمد وطنيخزانه دار

 بازرسان سازمان

علي عيوضلو
علي شيخ محمدي
داود پاك سرشت