- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

خدمات مهندسي

جستجو کن
  
> خدمات مهندسي > اخبار > اطلاعيه خودداري سازمان از ارجاع نقشه هاي با دفترچه اطلاعات ساختمان ناقص جهت كنترل نقشه  

اخبار: اطلاعيه خودداري سازمان از ارجاع نقشه هاي با دفترچه اطلاعات ساختمان ناقص جهت كنترل نقشه

 

اطلاعيه خودداري سازمان از ارجاع نقشه هاي با دفترچه اطلاعات ساختمان ناقص جهت كنترل نقشه 

متن خبر

اطلاعيه

به اطلاع كليه دفاتر محترم طراحي مي‌رساند:

جهت طي روند كنترل نقشه، دفترچه هاي اطلاعات ساختماني پذيرش مي‌گردد  كه اطلاعات مربوط به مالكيت نقشه تكميل شده و ممهور به مهر طراحان در چهار رشته بوده و كليه قسمت هاي مربوط به نظريه طراحان در هر رشته تكميل و كروكي آدرس محل پروژه (خيابان اصلي- خيابان فرعي و...) رسم و ممهور به مهر طراح معماري باشد. بديهي است از ارجاع نقشه هاي با دفترچه اطلاعات ساختمان ناقص براي كنترل خودداري خواهد شد.

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2020/02/06 02:49 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند 
زمان آخرین تغییر 2020/02/06 02:49 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند