- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

خدمات مهندسي

جستجو کن
  
> خدمات مهندسي > اخبار > فرمت توضيحات نقشه براي لحاظ در نقشه هاي ارجاعي به سازمان نظام مهندسي ساختمان جهت كنترل  

اخبار: فرمت توضيحات نقشه براي لحاظ در نقشه هاي ارجاعي به سازمان نظام مهندسي ساختمان جهت كنترل

 

فرمت توضيحات نقشه براي لحاظ در نقشه هاي ارجاعي به سازمان نظام مهندسي ساختمان جهت كنترل 

متن خبر

 
پیوست ها
shi2t Model (1).pdf    
shi2t.dwg    
زمان ایجاد 2020/02/16 10:42 ق.ظ  توسط زهرا ظفرمند 
زمان آخرین تغییر 2020/02/16 10:42 ق.ظ  توسط زهرا ظفرمند