- محتویات اصلی صفحه
سايت

پروانه اشتغال

جستجو کن
  

> پروانه اشتغال

 اخبار

قابل توجه مهندسان طراح عضو سازمان
بخشنامه تمدید مدت اعتبار آزمونهای ورود به حرفه مهندسی
تمدید مدت اعتبار پروانه های اشتغال به کار
شیوه نامه تعیین صلاحیت مشاوران و پیمانکاران دارای گواهینامه از سازمان برنامه و بودجه (صدور پروانه موقت صرفا جهت طرح های اقدام ملی مسکن)
فلوچارت اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی برای اولین بار
دستورالعمل اخذ صلاحیت خدمات آزمایشگاهی
برنامه زمانبندی مراجعه به سازمان برای پذیرفته شدگان آزمون شهریور و مهرماه 99
تغییر شماره حساب جهت واریز عوارض صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی
قابل توجه پذیرفته شدگان صلاحیت طراحی رشته معماری تجدید نظر آزمون مهر98
شرایط اولیه لازم جهت اخذ پروانه اشتغال به کار طراحی حقوقی موضوع ماده14 و تبصره 4 ماده11
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون مهرماه 98
نامه شماره240/116/98 مورخ29/3/98 در خصوص فارغ التحصیلان رشته مدیریت پروژه
نامه شماره251/116/98مورخ29/3/98 در خصوص فارغ التحصیلان با میانگین کل نمرات کمتر از 12
آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها ابلاغی مورخ97/10/29
مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها 97/02/16
مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها94/05/25
مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها94/10/12
مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها96/08/06
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن وساختمان
قابل توجه فارغ التحصيلان رشته كارشناسي پيوسته مهندسي الكترونيك

 فرم ها

 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط