- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

صندوق قرض الحسنه

جستجو کن
  

> صندوق قرض الحسنه

 اخبار

افزایش سقف وام ازدواج صندوق قرض الحسنه
افزایش سرمایه اولیه صندوق قرض الحسنه
نوبت وام مرداد1400
انتخابات داخلی هیات مدیره صندوق قرض الحسنه نظام مهندسی
نوبت وام تیر1400
راهنمای پرداخت قسط و مستمری
نوبت وام خرداد00
نوبت وام اردیبهشت 1400
نوبت وام فروردین1400
نوبت وام اسفند ماه 99
نوبت وام بهمن ماه 99
نوبت وام دی ماه 99
نوبت وام آذر ماه99
نوبت وام نیمه دوم آبان99
نوبت وام نیمه اول آبان99
نوبت وام مهر ماه 99
نوبت وام نیمه دوم شهریور99
نوبت وام نیمه اول شهریور ماه 99
نوبت وام مرداد ماه 99
نوبت وام تیرماه 99
نوبت وام خرداد99
نوبت وام اردیبهشت99
نوبت وام فروردین ماه 99
نوبت وام اسفند ماه 98
نوبت وام بهمن ماه 98
نوبت وام دی ماه98
نوبت وام آبان ماه 98
آگهی لغو مجمع فوق العاده به تاریخ 1398/08/13
نوبت وام مهر ماه 98
آگهی مجمع فوق العاده نوبت (سوم)
نوبت وام شهریور98
آگهی دعوت به مجمع (نوبت دوم)
مجمع فوق العاده (نوبت اول)1398/07/01
نوبت وام مرداد98
هیئت مدیره منتخب صندوق قرض الحسنه مجمع98/04/27
لیست کاندید های هیئت مدیره و بازرس قانونی صندوق قرض الحسنه
آگهی دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم صندوققرض الحسنه
ترازنامه(بیلان)97
آگهی دعوت نامزدی بازرس صندوق
آگهی دعوت نامزدی هیئت مدیره صندوق
درگاه اینترنتی
پرداخت مستمری و اقساط با درگاه اینترنتی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول )
لیست کاندیدهای بازرس صندوق
تزاز نامه ( بیلان)1396
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي(نوبت اول) صندوق قرض الحسنه سازمان نظام مهندسي و آگهي دعوت نامزدي بازرس قانوني

 تابلوی اعلانات

شرایط عضویت در صندوق قرض الحسنه نظام مهندسی
وام های پرداخت شده در آذر ماه 97 و ثبت نوبت وام برای ماه های بعدی طبق شماره کد عضویت اعضا
آدرس Email صندوق قرض الحسنه
آدرس وب سایت صندوق قرض الحسنه برای اطلاع از پرداختی ها و دریافتی های اعضا محترم
آدرس gmail صندوق قرض الحسنه
آدرس کانال تلگرام صندوق قرض الحسنه
وام های پرداختی برای مهر ماه و نوبت انتظار وام برای آبان و آذر ماه 97
پرداخت مستمری و اقساط برای اعضای محترم شهرستانی

 فرم ها

شرایط عضویت-139 KBشرایط عضویت-1.doc
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط