- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

كنترل نظارت

جستجو کن
  

> كنترل نظارت

 اخبار

فلوچارت تمديد قرارداد و آزادسازي سهميه
ابلاغيه نصب ژنراتور ( برق اضطراري )
الزامات آزمايشات بتن و جوش

 تابلوی اعلانات

برخي از الزامات و مقررات جاري سازمان براي صدور اتمام عمليات ساختماني
مدارك لازم جهت صدور اتمام عمليات ساختماني ( شناسنامه فني و ملكي )
ابلاغيه مسكن در خصوص نقشه هاي اجرايي و غير مصوب
آيا ميدانيد كه : ( خطوط قرمز الزامي سازمان )
راهنماي تكميل دفترچه اطلاعات ساختماني ( براي ويرايش هاي اول و دوم )
بافت معرفي شده از سوي شهرداري جهت الزام به نماسازي
قابل توجه ناظرين محترم رشته هاي تاسيسات مكانيكي و برقي
اطلاعيه عمليات نماسازي ساختمان

 فرم ها

 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط