- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازندگان مسكن

جستجو کن
  

> سازندگان مسكن

 اخبار

ابلاغيه راه و شهرسازي در خصوص عدم استفاده از ميلگردهاي با نام تجاريSKSI
اتمام مدت زمان استفاده از موضوع بند 1صورتجلسه مورخ 26/5/99 هيئت چهارنفره و لغو اين مصوبه (افزايش تعداد كار مجريان حقوقي به ميزان دو تعداد كار و 20 درصد متراژ ظرفيت اشتغال ) از مورخ 1400/05/16
جلوگيري از استفاده از ميلگرد با نام تجاري SKSI
فرمت مهر هاي متحدالشكل سازمان
اعلام توقف عمليات ساختماني به مرجع صدور پروانه اشتغال توسط مهندس ناظر هماهنگ كننده
مدارك لازم جهت عقد قرارداد
معرفي سرپرست كارگاه براي مهندسين خودمالك
تعرفه حداقلي حق الزحمه پيمان مديريت
الزام معرفي سازنده ذيصلاح براي ساختمان هاي داراي 5 سقف از روي شالوده و بيش از آن و همچنين بالاي 1000مترمربع زيربنا
تعرفه حداقلي حق الزحمه پيمان مديريت
عدم شروع عمليات ساختماني تا شش ماه
تعداد كار مجريان حقوقي
تعداد كار مجريان حقيقي
سرپرست كارگاه داراي پروانه اشتغال
مدارك عقد قرارداد
لزوم معرفي مجري ذيصلاح براي ساختمان هاي 5 طبقه و بيشتر
ابلاغ ويرايش جديد مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان (به پيوست فايل مراجعه گردد)
مصوبه مورخه 8/6/95 هيات مديره سازمان استان در خصوص لزوم عقد قرارداد راسا توسط مديرعامل شركت
انتشار قرارداد هاي پيمان مديريت مجلد
مصوبه مورخه 1/10/93 در خصوص افزودن ماده 66 به قرارداد مجري
ابلاغيه مورخه 4/10/93 در خصوص مصوبات هيئت محترم چهارنفره
آيين نامه ايمني امور پيمانكاري
بيمه مسئوليت مدني مجريان

 تابلوی اعلانات

لزوم معرفي سازنده ذيصلاح براي ساختمان هاي بيش از يك هزارمترمربع يا 5طبقه از روي شالوده
ليست مدارك عقد قرارداد
الزام معرفي سازنده ذيصلاح براي ساختمان هاي داراي 5 سقف از روي شالوده و بيش از آن و همچنين بالاي 1000مترمربع زيربنا
تعرفه حداقلي حق الزحمه مجريان ذيصلاح
تعداد كار مجريان حقيقي
سرپرست كارگاه داراي پروانه اشتغال
اعلام حداقل تعرفه خدمات اجرا ( مجريان ذيصلاح ) سال 98
لزوم ارائه ديتيل هاي مهاربندي داخلي و پيراموني
ويرايش دوم مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان با موضوع " علائم و تابلو ها"
مصوبه جلسه مورخه 19/7/95 در خصوص لزوم معرفي سازنده ذيصلاح براي ساختمانهاي مثبوته قبل ار تاريخ 1/8/93 در سازمان
مصوبه جلسه مورخه 10/8/95 هيئت مديره سازمان استان در خصوص مسئوليت مجري تا پايان كار
مصوبات جلسه مورخه 28/10/94 هيئت مديره سازمان استان در خصوص مجريان ذيصلاح
مصوبه مورخه 18/8/93 هيئت مديره سازمان
قابل توجه مجريان ذيصلاح
اطلاعيه درخصوص زمان آزادسازي ظرفيت اشتغال مجريان حقوقي
الزام بيمه نامه مسئوليت مجري ومالك
تعرفه هزينه ساخت وساز هرمترمربع بنا سال92
فرم ثبت نام دوره هاي ارتقا ء پايه سازندگان مسكن وساختمان
اطلاعيه
فعاليت درپروژه هاي مسكن مهر

 دستورالعمل ها و بخشنامه ها

سرپرست كارگاه داراي پروانه اشتغالFolder: سرپرست كارگاه داراي پروانه اشتغال
تابلوي مشخصات پروژه18 KBتابلوي مشخصات پروژه.png
اطلاعيه31 KBاطلاعيه.doc
بخشنامه جديد سازندگان109 KBبخشنامه جديد سازندگان.PDF

 فرم ها

 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط

  مسكن و ساختمان