- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

هيئت مديره
عضويت
پروانه اشتغال
خدمات مهندسي
سازندگان مسكن
آموزش
انتشارات
بازرسي گاز
تعاوني مسكن
پروژه هاي عمراني
تماس با ما
دفتر نمايندگي اروميه
  
> همه محتویات سایت  

همه محتویات سایت

This page shows all the libraries, lists, discussion boards, and surveys in this Web site. Click the name of a library or list to view its contents. The Recycle Bin contains deleted items. To create a new library or list, click Create.
نمایش: 
  نام شرح محتویات زمان آخرین تغییر

  مخزن مستندات

اسناد مشترک اسناد مشترک  از این مخزن اسناد برای به اشتراک گذاشتن مستندات برای دیگر اعضا استفاده کنید  5 7 سال قبل

  مخزن تصویر

imagebox imagebox  تصاوير و توضيحات گالري صفحه اصلي  5 9 سال قبل
ImageboxThumb ImageboxThumb  تصاوير بند انگشتي گالري صفحه اصلي سايت  5 9 سال قبل
Pics Pics  اخبار تصويري  6 9 سال قبل
pictures pictures    472 3 ماه قبل

  لیست ها

Nezam Lists Nezam Lists    27 8 سال قبل
NezamRules NezamRules  قوانين و مقررات ملي ساختمان  2 9 سال قبل
testtesttest testtesttest    1 11 سال قبل
آدرس ها آدرس ها  از لیست آدرس ها برای نگهداری پیوند به منابع اینترنتی که افراد گروه کاری شما ممکن است به آن علاقه مند باشند استفاده کنید  8 7 سال قبل
اخبار سازمان اخبار سازمان    317 3 ماه قبل
با مطبوعات با مطبوعات    0 8 ماه قبل
پيگيري موارد پيگيري موارد    0 11 سال قبل
تابلوی اعلانات تابلوی اعلانات  از اعلانات برای درج آگهی در صفحه اول سایت استفاده کنید  2427 3 ماه قبل
تقویم تقویم  از لیست تقویم برای یادآوری جلسات آینده، سررسید کارها و رویدادهای مهم دیگر استفاده کنید  1 11 سال قبل
سيستم هاي سازمان سيستم هاي سازمان    12 3 ماه قبل
همايش ها و سمينارها همايش ها و سمينارها    4 2 ماه قبل
وظایف وظایف  از لیست وظایف برای دنبال کردن کارهایی که شما یا تیم کاری شما باید انجام دهند استفاده کنید  0 11 سال قبل

  گفتمان

مباحثات گروه مباحثات گروه  از گفتمان برای انجام مباحثات مختلف با گروه کاری خود استفاده کنید  1 11 سال قبل

  بررسی ها

هیچ بررسی وجود ندارد

  سایت و محیط های کاری

Sharepoint Site آموزش و ترويج مقررات ملي و توسعه ، پژوهش  2 هفته قبل
Sharepoint Site انتشارات  7 سال قبل
Sharepoint Site بازرسان سازمان  11 ماه قبل
Sharepoint Site بازرسي گاز  11 روز قبل
Sharepoint Site بيستمين اجلاس هيات عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان  4 سال قبل
Sharepoint Site بيمه  2 هفته قبل
Sharepoint Site پروانه اشتغال  4 هفته قبل
Sharepoint Site تعاوني مسكن  7 سال قبل
Sharepoint Site تماس با ما  7 سال قبل
Sharepoint Site خدمات مهندسي  3 ماه قبل
Sharepoint Site درباره سازمان  7 سال قبل
Sharepoint Site دستاورد اعضا  2 سال قبل
Sharepoint Site دفتر نمايندگي اروميه  4 سال قبل
Sharepoint Site روابط عمومي سازمان  2 هفته قبل
Sharepoint Site رياست  7 سال قبل
Sharepoint Site سازندگان مسكن  3 ماه قبل
Sharepoint Site شوراي انتظامي  14 ماه قبل
Sharepoint Site صندوق قرض الحسنه  3 ماه قبل
Sharepoint Site عضويت  2 سال قبل
Sharepoint Site قوانين و آئين نامه ها  5 سال قبل
Sharepoint Site كميسيون ها  7 سال قبل
Sharepoint Site كنترل نظارت  16 ماه قبل
Sharepoint Site مصوبات هيئت مديره  3 ماه قبل
Sharepoint Site نظارت عاليه موضوع ماده35  10 ماه قبل
Sharepoint Site هشتمين دوره انتخابات هيات مديره استان  3 سال قبل
Sharepoint Site هيئت مديره سازمان  12 ماه قبل

  بازیافت

بازیافت بازیافت  تویاتی که حذف شده اند استفاده کنید. در صورتی که به این محتویات نیاز ندارید می توانید بازیافت سایت را خالی کنید 0