- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

هيئت مديره
عضويت
پروانه اشتغال
خدمات مهندسي
سازندگان مسكن
آموزش
انتشارات
بازرسي گاز
تعاوني مسكن
پروژه هاي عمراني
تماس با ما
دفتر نمايندگي اروميه
  
> همه محتویات سایت  

همه محتویات سایت

This page shows all the libraries, lists, discussion boards, and surveys in this Web site. Click the name of a library or list to view its contents. The Recycle Bin contains deleted items. To create a new library or list, click Create.
نمایش: 
  نام شرح محتویات زمان آخرین تغییر

  مخزن مستندات

اسناد مشترک اسناد مشترک  از این مخزن اسناد برای به اشتراک گذاشتن مستندات برای دیگر اعضا استفاده کنید  5 9 سال قبل

  مخزن تصویر

imagebox imagebox  تصاوير و توضيحات گالري صفحه اصلي  5 11 سال قبل
ImageboxThumb ImageboxThumb  تصاوير بند انگشتي گالري صفحه اصلي سايت  5 11 سال قبل
Pics Pics  اخبار تصويري  6 11 سال قبل
pictures pictures    472 3 سال قبل

  لیست ها

Nezam Lists Nezam Lists    27 10 سال قبل
NezamRules NezamRules  قوانين و مقررات ملي ساختمان  2 11 سال قبل
testtesttest testtesttest    1 13 سال قبل
آدرس ها آدرس ها  از لیست آدرس ها برای نگهداری پیوند به منابع اینترنتی که افراد گروه کاری شما ممکن است به آن علاقه مند باشند استفاده کنید  8 9 سال قبل
اخبار سازمان اخبار سازمان    313 9 ماه قبل
با مطبوعات با مطبوعات    0 3 سال قبل
پيگيري موارد پيگيري موارد    0 13 سال قبل
تابلوی اعلانات تابلوی اعلانات  از اعلانات برای درج آگهی در صفحه اول سایت استفاده کنید  2427 9 ماه قبل
تقویم تقویم  از لیست تقویم برای یادآوری جلسات آینده، سررسید کارها و رویدادهای مهم دیگر استفاده کنید  1 14 سال قبل
سيستم هاي سازمان سيستم هاي سازمان    12 3 سال قبل
همايش ها و سمينارها همايش ها و سمينارها    0 3 ماه قبل
وظایف وظایف  از لیست وظایف برای دنبال کردن کارهایی که شما یا تیم کاری شما باید انجام دهند استفاده کنید  0 14 سال قبل

  گفتمان

مباحثات گروه مباحثات گروه  از گفتمان برای انجام مباحثات مختلف با گروه کاری خود استفاده کنید  1 14 سال قبل

  بررسی ها

هیچ بررسی وجود ندارد

  سایت و محیط های کاری

Sharepoint Site آموزش و ترويج مقررات ملي و توسعه ، پژوهش  2 سال قبل
Sharepoint Site انتشارات  9 سال قبل
Sharepoint Site بازرسان سازمان  3 سال قبل
Sharepoint Site بازرسي گاز  5 هفته قبل
Sharepoint Site بيستمين اجلاس هيات عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان  7 سال قبل
Sharepoint Site بيمه  5 هفته قبل
Sharepoint Site پروانه اشتغال  9 ماه قبل
Sharepoint Site تعاوني مسكن  9 سال قبل
Sharepoint Site تماس با ما  9 سال قبل
Sharepoint Site خدمات مهندسي  3 سال قبل
Sharepoint Site درباره سازمان  9 سال قبل
Sharepoint Site دستاورد اعضا  5 سال قبل
Sharepoint Site دفتر نمايندگي اروميه  7 سال قبل
Sharepoint Site روابط عمومي سازمان  5 هفته قبل
Sharepoint Site رياست  9 سال قبل
Sharepoint Site سازندگان مسكن  3 ماه قبل
Sharepoint Site شوراي انتظامي  3 سال قبل
Sharepoint Site صندوق قرض الحسنه  3 سال قبل
Sharepoint Site عضويت  9 ماه قبل
Sharepoint Site قوانين و آئين نامه ها  8 سال قبل
Sharepoint Site كميسيون ها  9 سال قبل
Sharepoint Site كنترل نظارت  4 سال قبل
Sharepoint Site مصوبات هيئت مديره  3 سال قبل
Sharepoint Site نظارت عاليه موضوع ماده35  3 سال قبل
Sharepoint Site هشتمين دوره انتخابات هيات مديره استان  6 سال قبل
Sharepoint Site هيئت مديره سازمان  3 سال قبل

  بازیافت

بازیافت بازیافت  تویاتی که حذف شده اند استفاده کنید. در صورتی که به این محتویات نیاز ندارید می توانید بازیافت سایت را خالی کنید 0